Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering van
Bridgeclub Leeuwarden (BCL) 

Datum: donderdag  30 augustus 2018
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Zalencentrum Zaal Enzo (Kalverdijkje)

AGENDA  

1. Opening/vaststellen agenda (agenda)
2. Mededelingen/ingekomen stukken (mondeling)
3. Uitreiken van  bekers aan kampioenen afgelopen seizoen en winnaars slemcompetitie
4. Verslag algemene ledenvergadering 23-04-2018 (bijlage 1)
5. Jaarverslag 2017 – 2018 (bijlage 2)
6. Financieel:  voor de toelichting: (bijlage 3)
6a. Financieel jaarverslag (bijlage 4)
6b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie en reserve lid
6c. Vaststellen jaarrekening
6d. Vergoeding cursuskosten (bijlage 5)
6e. Contributie voorstel seizoen 2018 – 2019 (bijlage 6)
6f. begroting (bijlage 4)

7. Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Marijke van den Bogert, secretaris
  • Vacant: bestuurslid Technische commissie
  • Kandidaten kunnen zich, liefst via de mail, melden bij de secretaris, Marijke van den Bogert tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering, op voordracht van tenminste vijf leden (bcl.secretariaat@gmail.com).

8. Speelschema (bijlage 7)
9. Concept huishoudelijk reglement (besproken in ALV van april, nu ter vaststelling) (bijlage 8)
10. Concept competitiereglement flex-competitie
11. Beleidsplan:  stand van zaken (mondeling)
12. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd!
Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *