Thuis bij: Joke kramer


Hoe lang speel je al bridge?
In 2016 ben ik gestart met de bridgelessen bij Gerben Cazemier.
Een enthousiaste leraar en een leuke groep mensen. Vanuit deze groep zijn we ook gestart met thuisbridge. Op de lesavond leerde ik Hennie Jongsma kennen. En we spelen nog steeds met veel plezier samen. Na het eerste jaar zijn we op de maandagmiddag competitie gaan spelen. En nu op stepbridge.


Lees verder

Geplaatst in Thuis bij | 1 reactie

CoronaCheck Zaal Enzo

Zaal Enzo is vanaf 25 september 2021 vanuit overheidswege genoodzaakt een CoronaCheck te doen voorafgaand aan een speelmoment van BCL.

Lees verder
Geplaatst in Van het bestuur | Een reactie plaatsen

Spel van de week 127: het telraam smeren

Nu we weer clubcompetities spelen met echt karton, pak ik de reeks ‘spel van de week’ weer op, met steeds een leuk of leerzaam spel van een competitie-avond. Overigens sla ik na deze aflevering een paar weken over, want we gaan eerst lekker op vakantie.

Deze oosthand (N/-) komt van 7 september, van de eerste dinsdagavond: ♠AHT63, 765, 42, ♣AV3.

Noord opent 1 en je volgt natuurlijk 1♠. Zuid laat een informatiedoublet los en west steunt je met 2♠. Noord past, dat doe jij ook en zuid komt nog langs met 3. Na twee keer pas mag je weer: passen of 3♠? Er is wat te zeggen voor een pas, maar iedereen die voor dat besluit kwam te staan bood nog 3♠, wat werd rondgepast.

Zuid komt uit met ♣T en dit is wat je ziet:

N/-


852
VT32
V97
HB7
N
W      O
Z
AHT63
765
42
AV3T
W N O Z
1 1♠ X
2♠ p p 3
p p 3♠ p
p p

Zelfs als je het verlies in de rode kleuren weet te beperken tot vier slagen heb je alleen een maakkans als noord ♠VBx heeft, of noord of zuid ♠VB sec. De uitkomst met §B nemen, troef spelen en ♠ leggen als noord met een kleintje bekent?

In 4-tallen zou ik het zeker zo doen, maar dit is paren. Stel dat ♠T verliest aan een plaatje, dan kunnen NZ een hartenintroever bewerkstelligen en ga je zes slagen verliezen.

Goed, je slaat ♠AH. In de tweede ronde valt bij zuid ♠V. Er was dus geen weg naar negen slagen en je moet je concentreren op het maken van acht. Je zult iets met de harten moeten doen. Je speelt 5, zuid 4 en je legt T. Dat gaat goed: noord neemt die met A. Noord neemt ♠B mee en speelt een kleine ruiten na, voor het aas van zuid. Ruiten na, via 9 voor B en noord speelt H na, die je troeft.

Maar weer een hartentje op. Zuid 8. Louter naar de harten gekeken is de beste kans spelen op verdeelde tophonneurs en dan moet je dus V leggen. 

Maar je kijkt niet louter naar de harten. Bridge is een telspel. Tellen: zuid heeft ♠V en A laten zien en je mag aannemen dat hij ook B heeft. Dat zijn 7 honneurpunten. Noord heeft ♠B, A en HB laten zien en dat zijn 9 punten. Wie heeft dus H? Noord natuurlijk, want anders komt hij niet eens in de buurt van een opening. Kan noord AH sec hebben? Ja en sterker: dat is hoogstwaarschijnlijk ook het geval, want zuid heeft in de eerste biedronde met zijn doublet een 4-kaart harten gesuggereerd.

Kortom, in de tweede hartenronde leg je een kleintje in west. Inderdaad, noord neemt de slag met H en je hebt de rest, voor één down.

N/- B74
AH
HBT6
8654
852
VT32
V97
HB7
N
W      O
Z
AHT63
765
42
AV3
V9
B984
A853
T92
W N O Z
1 1♠ X
2♠ p p 3
p p 3♠ p
p p

De frequentiestaat van de A-lijn bewees dat menig telraam een drupje smeerolie verdient. 3♠ min 2 stond er drie keer op en was de populairste score, voor een luttele 20 procent voor OW. Er was ook iemand in 2♠ eentje down gegaan en die had dus zijn kans gemist op maken en een gedeelde top. Voor min 50 – 2♠ of 3♠ min 1 – kregen OW 70 procent!

Eén oost maakte 2♠ voor een top, maar die werd niet op de proef gesteld, want zuid kwam uit met 8. Weliswaar kreeg noord na AH en ruiten na een hartenintroever, maar dat was van een vaste troefslag.

In de B-lijn was zelfs 3♠ een keertje gehaald. Daar moet iets fout zijn gegaan in het tegenspel.

Hans van der Heijde

Geplaatst in Spel van de week | Een reactie plaatsen

Cursussen winterseizoen 2021/2022

BCL geeft in het winterseizoen van 2021/2022 de volgende cursussen:

Lees verder
Geplaatst in Cursussen | Een reactie plaatsen

Coronaprotocol – 8 september 2021

Coronaprotocol
Verantwoord bridgen bij Bridgeclub Leeuwarden

Algemene uitgangspunten:

Voor BCL is het belangrijkste uitgangspunt dat wij ons houden aan de adviezen van de Rijksoverheid en van de Nederlandse Bridgebond (NBB) / NOC*NSF.

Wij maken geen gebruik van de CoronaCheck app.

We stellen het op prijs als spelers die niet gevaccineerd zijn, dit kenbaar maken aan de competitieleider of aan een bestuurslid, al dan niet anoniem. Men is dit niet verplicht. Het doel is zicht te krijgen op het aantal ongevaccineerden binnen de club en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Voor de sportbeoefening is 1,5 m afstand volgens NOC*NSF geen eis, al is het advies van de NBB bij bridge dit wel zoveel mogelijk te handhaven.

Indien de situatie wijzigt of daarom vraagt, nemen wij aanvullende maatregelen.

Onze uitgangspunten:

 • Ieder lid maakt een eigen afweging of hij/zij komt bridgen.
 • In de zaal kunnen maximaal 35 paren. Indien beschikbaar en noodzakelijk zal de achterzaal ingezet worden.
 • De zaalopstelling is gebaseerd op ruime afstand tussen de tafels, minstens 1,5 meter.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het houden van afstand. Spreek elkaar daarop zo nodig aan.

Huisregels voor bridgers:

 • We houden ons aan de basisadviezen van RIVM:
  • Blijf thuis als je klachten hebt die kunnen passen bij corona en laat je direct testen bij de GGD.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • De bewegingen tijdens het wisselen van tafel en na afloop van het bridgen dienen beperkt te blijven.
 • Tijdens de speelmomenten worden bestellingen aan de tafel opgenomen en gebracht.
 • Er is ontsmettingsmiddel aanwezig in de zaal, je bent vrij om dit te gebruiken.
 • Bij het wisselen van tafel zorgt iedereen er zelf voor afstand te houden en instructies van de wedstrijdleider op te volgen.

Maatregelen accommodatie:

 • Er wordt zoveel mogelijk geventileerd. De airco, luchtververser is in 2020 gecontroleerd en voldoet volgens onze informatie aan de huidige wet- en regelgeving.
 • In de zaal staat handgel voor ieders gebruik.

8 september 2021
Bestuur Bridgeclub Leeuwarden

Geplaatst in Van het bestuur | Een reactie plaatsen

Onze kampioenen in het zonnetje gezet

Tijdens de Algemene LedenVergadering op maandag 6 september 2021 werden onze nationale kampioenen Marijke van den Bogert en Sita Reinsma nog even in het zonnetje gezet:

Geplaatst in Van het bestuur | Een reactie plaatsen

Openingsdrive georganiseerd door “Ja gezellig!”

Op 29 augustus 2021 heeft BCL zijn competitieseizoen geopend met een openingsdrive, een zeer geslaagde drive georganiseerd door onze werkgroep “Ja gezellig!”. Op onderstaande foto zien wij de leden van de werkgroep vereeuwigd ten tijde van de openingsdrive. Lees verder

Geplaatst in Ja, gezellig! | Een reactie plaatsen

ALV op 6 september 2021 vanaf 19:30 uur en Zaal Enzo

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering BCL
maandag 6 september 2021
19.30 uur
te Zaal Enzo
(en niet in de Steateseal zoals eerder aangekondigd)

Voor het bijwonen van de ALV dient u zich vóór zondag 22 augustus aan te melden bij bcl.secretariaat@gmail.com.

 1. Agenda
 2. Verslag ALV 27 augustus 2020
 3. Jaarverslag 2020-2021
 4. Financieel jaaroverzicht en begroting
 5. Toelichting financieel jaaroverzicht
 6. Speelschema 2021-2022

 

U kunt zich nog aanmelden voor de openingsdrive die op zondagmiddag 29 augustus gehouden wordt. Aanmelden vóór 22 augustus bij bcl.secretariaat@gmail.com.

Aanvullingen op de nieuwsbrief van augustus 2021:

 • Het correcte e-mailadres van Rob Vleeschhouwer is: r.vleeschhouwer@kpnmail.nl
 • Aan deelname aan de opfriscursus voor cursisten die maximaal drie jaar geleden een (starters)cursus bij Gerben Kazimier hebben gevolgd, zijn geen kosten verbonden.
Geplaatst in Van het bestuur | Een reactie plaatsen

Bridgecursussen vanaf september 2021

BCL is voornemens om eind september de lopende en niet afgemaakte cursussen van vorig jaar weer op te pakken.  Deze kunnen gevolgd worden bij Gerben Kazimier. Deelnemers zullen door hem op de hoogte gebracht worden als het gaat starten.

Daarnaast gaat BCL ook starten met een cursus voor beginners. Cursusleider is Albert Sikkema (tel: 0681708166, e-mail: alb.sikkema@gmail.com). De startdatum van deze cursus is nog niet bekend. Meer gegevens daarover zijn binnenkort te vinden op de BCL-site en worden gepubliceerd in Huis aan Huis Leeuwarden.

Ook biedt BCL nog een gratis opfriscursus aan voor cursisten die door corona niet of onvoldoende aan spelen zijn toegekomen, nadat ze kort geleden bij BCL een bridgecursus hebben gevolgd en voor leden van BCL die daar na de lange stop van het fysieke bridgen behoefte hebben. Deze cursus zal ook eind september beginnen op een nog nader vast te stellen tijdstip.
Belangstellende kunnen zich hiervoor via e-mail alvast aanmelden bij Gerben Kazimier (e-mail ).

Geplaatst in Cursussen | Een reactie plaatsen