Tiden hawwe tiden (1)

‘Tiden hawwe tiden’

Het BCL-archief, een stukje historie

Aflevering 1

Binnenkort wordt het papieren archief van BCL overgedragen aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Tot dusver bewaarde de secretaris het secretariële deel en de penningmeester het financiële. Wat nu naar het HCL gaat, bestrijkt ongeveer de periode van 1949 tot 2017/2018. Sinds ruim 10 jaar werken we steeds meer digitaal en dus papierloos. We bespreken met het HCL hoe ook dat kan worden bewaard. Uit ervaring weet ik dat sneupen in oude documenten en boeken interessante verhalen en wetenswaardigheden kan opleveren. Daarom wil ik voor de overdracht het materiaal nog eens goed bekijken. Helaas ontbreekt daarin te veel om een complete geschiedenis van Bridgeclub Leeuwarden te kunnen schrijven. Maar er is genoeg om met u te delen in dit 75-jarig jubileumjaar van onze club.

Dit is de eerste aflevering. Bezoek regelmatig de website, want er volgt meer.

Oprichting en oprichters van Bridgeclub Leeuwarden

BCL werd opgericht op dinsdag 17 september 1946. Volgens de Bridgebond werden er in dat jaar landelijk 50 clubs opgericht. Leeuwarden kende al sinds 1935 bridgeclub ‘Altijd Beter Bridge’ (ABB), maar daar gold in 1946 een ledenstop. Dat was de aanleiding voor de geboorte van BCL (volgens een brief uit 1971). Gelukkig zijn ook de namen van de initiatiefnemers van de oprichting van BCL teruggevonden.

Initiatiefnemers van de oprichting in 1946 (volgens een brief d.d. 8 september 1971)

 • Henk Geas
 • Nico. Feddes
 • Kees Greben
 • P. Polet
 • Er is een aantekening in het archief die erop lijkt te wijzen dat ook bij de oprichting betrokken waren: André Dekker, Jan Massolt en Gerrit Steenbergen.

Opvallend is dat een aantal van deze heren ooit samen voetbalden bij de Leeuwarder voetbalclub Friesland: Greben, Feddes, Geas en Steenbergen, die keeper was bij deze club. VV Friesland is ontstaan in 1905 onder de naam ‘Snel’, vanuit een groepje jongens uit de omgeving van de Harmonie (zie Leovardia – maart 2006). Later vinden we een paar van hen terug als ondernemer aan of nabij de Nieuwestad: Geas had een winkel in schildersbenodigdheden op Nieuwestad 2, hoek Klein Schavernek; Gerrit Steenbergen en zijn vrouw hadden een winkel in luxe artikelen (’t Luxe Huis) op Nieuwstad 41.

De dochter van Gerrit Steenbergen, Gerda Verduijn-Steenbergen, met wie ik contact heb gehad, vertelde dat haar ouders een winkel in luxe artikelen ’t Luxe Huis op Nieuwstad 41 hadden. Vader Gerrit deed vooral de administratie. ‘De winkel was niet zijn grootste liefhebberij. Sport was wat hij wilde en bridge deed hij ook graag en veel. Dat speelde zich af bij BCL in de Harmonie en in onze eigen woonkamer, die dan grijs zag van de sigarenrook, wat ik vreselijk vond. Thuis speelde hij samen met zijn zwager Teade Blauw, ook lid van BCL’. Gerda denkt dat haar vader niet was betrokken bij de oprichting van BCL, maar hij was wel één van de eerste leden. Met dochter Gerda is uitgebreid gesproken in het programma ‘Leeuwarden toen’: gesprek met Gerda Steenbergen. En in de Leeuwarder Courant van 28 januari 1980 stond een artikel over Gerrit Steenbergen. En later in 2015  is een interessant artikel verschenen in de Leeuwarder Courant over Gerrit in de oorlogsjaren.

Bestuursleden

Rond 1950?

 • (ik baseer dit op volgens het kasboek betaalde reis- en telefoonkosten):
  Duhoux, Dekker, Van der Meer, P. Polet, Greben, Geas en Tilstra.

1964 volgens de ledenlijst:

 • voorzitter:  N. Hoekstra
 • secretaris: J. v.d. Steeg
 • penningmeester: H. van der Woude
 • overige bestuursleden: D. Ebbens, vice-voorzitter, S.R. Fokma, H. Geas, G. Tilstra

1967 volgens de ledenlijst

 • secretaris: J. van der Meulen; verder als in 1964

 circa 1970

 • Nico Hoekstra
 • Gerard Fransen
 • Eef de Vos
 • Wim Oosterweghel (voorzitter van 1984 tot 1990)

circa 1995

 • Eef de Vos – voorzitter (van 1990? Tot midden 1997)
 • Ria Plantinga – secretaris
 • Henny van der Bijl – penningmeester

Ledenaantal

 • 1962: 92 leden, onder wie Gerben de Roos
 • 1967: 107 leden
 • 2021: 300 leden

Bridgebond

Bridgeclub Leeuwarden is sinds 1958 aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.

Op 27 april 1968 schrijft het bestuur van het Bridgedistrict Friesland een brief waarin men vraagt naar de mening van BCL over het voorstel van de NBB om de bondscontributie te verhogen van ƒ 8,- naar ƒ 10,- per hoofdlid en van ƒ 5,- naar ƒ 7,- voor gezinsleden. De secretaris van BCL reageert als volgt:

……‘Destijds vond de aansluiting bij de bond nogal wat tegenstand en die is vanzelfsprekend door de diverse verhogingen van de afdracht nog toegenomen. Slechts een hartstochtelijk betoog van onze voorzitter gaf toen de doorslag voor aansluiting. Desondanks geloof ik niet dat de twee gulden verhoging aanleiding zou zijn voor onze leden om nu te gaan bedanken.’ Het vervolg van de reactie is opmerkelijk: ‘Persoonlijk zou ik het wel eens willen proberen een ‘jaar op ons zelf’ te staan en te zien hoe de zaak gaat. Misschien zou dan van de landelijke bond later ook wat water bij de wijn worden gedaan omdat men ook daar zal moeten leren inzien dat wij in Friesland toch eigenlijk een bedroefd beetje aan de bond hebben.’

 

Er is een ongedateerd boekje met Statuten en Huishoudelijk reglement, wellicht geldig van 1946 tot 1985, toen de huidige statuten notarieel werden vastgelegd. Lid worden ging volgens de oude statuten niet zomaar, er was sprake van ballotage. Kandidaat-leden moesten door twee leden worden voorgedragen, waarna hun namen op een lijst kwam die twee weken ter inzage lag voor alle leden. Als er geen op- of aanmerkingen kwamen, werden ze op de clubavond als nieuw lid voorgesteld. Zij moesten eenmalig 2,50 ballotagegeld betalen.

Hans van der Heijde vertelt:

Dat is Dirk van der Meer, kleurrijke man, goeie speler. Hij speelde lang met Henk Hofman, maar ook een seizoen met mij, toen Henk lang ziek was.
 Anekdote: Dirk had zeer slechte ogen; hij droeg een bril met sterkte + 14 (of – 14, dat weet ik niet meer). Van de Leeuwarder Courant hadden we kort tevoren nieuwe kaarten gekregen. Eerste spel, kaarten uit het board.
Dirk, turend in zijn hand: ‘Zijn dit wel goeie kaarten, jongens?’
Ik: ‘Jazeker Dirk, en die van jou zijn heel goed, mooie 6-kaart schoppen, hartenaas en nog twee klaverhonneurs ook.’
Dirk: ‘Hoe weet jij dat?’
Ik: ‘Omdat jij naar de Gurbes en Loltsjes van de achterkant zit te kijken en wij de voorkant zien.’

 

Men was wel modern: de statuten regelden dat zowel mannelijke als vrouwelijke personen lid mochten worden. Het hh-reglement bepaalde wel dat men minstens 18 jaar moest zijn en dat leden verplicht waren de clubavonden trouw te bezoeken. Zonder geldige reden afwezig werd beschouwd als wangedrag.

Ik hoop de lijst met bestuursleden in loop van de tijd compleet te maken. Kun je daarbij helpen of heb je een andere reactie? Stuur dan een e-mail naar bclpenning@gmail.com of bel 06-28246327.

Gerard Brattinga
i.s.m. Hans van der Heijde
7 januari 2021

Wordt vervolgd

Dit bericht is geplaatst in Historie. Bookmark de permalink.

3 reacties op Tiden hawwe tiden (1)

 1. Hester Gast schreef:

  Fantastisch initiatief nu het jubileumboek definitief van de baan is.
  Prachtige foto’s uit de oude doos en leuk die ouderwetse, handgetypte brieven.
  Ook de – voor de insiders al lang bekende – anekdotes over Dirk van der Meer van Hans van der Heijde doen het altijd goed

  Ik hoop voor jou en de bij dit iniatief betrokkenen, dat veel BCL-leden zich aangesproken voelen en eens gaan kijken of zij wellicht op zolder in een oude doos ook nog iets leuks voor deze rubriek hebben liggen. Of wellicht nog een leuk verhaal of mooi of gek spel uit vroeger tijden weten. Ikzelf ben deze week druk bezet met deelname aan een groot internationaal toernooi op BBO. Maar daarna zal ik kijken of ik zelf ook een bijdrage kan leveren uit vroeger tijden.

 2. Inge ter Waarbeek schreef:

  Mooi overzicht Gerard, prachtig gedaan. Wat een werk!

 3. Remco Brattinga schreef:

  Mooi gedaan pa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.