Forumprobleem 44

Z/OW
paren
Zuid
AB64
HV82
65
H76
W N O Z
1 pas ??

1 belooft een 5+ kaart

Je hebt een mooie conventie om mancheforcing je vierkaart steun aan te bieden, maar hoe gaat het daarna verder en is die conventie hier eigenlijk wel het beste? Het is een spel uit de A-lijn van BCL en daar ging het niet bij iedereen goed. Laten we eens kijken wat de panelleden erover te zeggen hebben.

Marten Holwerda: 2 (MF)
Dit is toch meer een systeemvraag dan een bridgeprobleem? Soort van standaard is dit tegenwoordig toch 3SA? 13-15 gebalanceerd met 3-4 hartens? Vind ik ook geen slechte afspraak ofzo. Je hebt daarna toch ook geen biedprobleem? Na 4 doe je 4 (geen ruitencue en je hebt ook wel een soort minimum), en na 4 doe je 4 (wat voornamelijk een klavercue toont natuurlijk). Zelf houd ik wel van 2/1-systemen waarin deze handen in 2 zitten (en 1/-2SA precies inviterend is en dus niet inv+!), maar de voordelen daarvan zitten meer in andere handen dan deze. 1 antwoorden is creatief, maar je kunt in een standaardsysteem wel aardig vast komen te zitten: in tweede instantie de hartens steunen is nu heel vaak slechts inviterend i.p.v. forcing. Dat moet via de vierde kleur, en dan is je eerste hartenbod vaak 4 … Ik stop dit soort handen graag in een MF 2. Dat is een soort mancheforcing vuilnisbakbod met allerlei mogelijke handen. Niet dat dat natuurlijk meteen zo geweldig is, maar de winst zit hem in het feit dat juist alle andere boden beter gedefinieerd zijn (zo zou bijvoorbeeld 2 MF met ruitens zijn, maar ook met een serieuze kleur, dus geen Bxxxx gebalanceerd, die beginnen ook met 2).

W: De meeste BCL-paren zullen wel die 2SA als invite of sterker spelen met troefsteun en dat wordt bevestigd door het volgende panellid. Overigens heb je wel gelijk dat het meer een systeemvraag is, dan een probleem. Het probleem zit ‘m, zoals wel vaker met conventies, in: hoe moet het verder?!

Hans van der Heijde: 3SA
Deze hand zal voor veel forumdeelnemers niet als een biedprobleem worden gezien, omdat hij goed past in hun pakket van systeemafspraken. Populair is 2SA, als inviterend of beter met hartenfit. Met John Linse bied ik 3SA: 13-15 met hartenfit, zonder singleton en zonder 5+-kaart in een zijkleur. Misschien is zo’n 2SA flexibeler, maar dat heeft in ons stelsel van biedingen op 1 een andere betekenis, namelijk 16+ met hartenfit.

W: Die 3SA legde jou en Sipko geen windeieren. Maar als openaar nu eens HVT(x) van schoppen had gehad naast zijn 5 hartens en een sterke hand? HVTx ABxxx Ax Ax b.v. of zelfs HVT ABxxx Axx Ax? (Zie ook de nabeschouwing.) Met 3SA heb je wel afscheid van de schoppenkleur genomen.

Joost Herweijer: 2SA
Wat is het probleem? 2SA, d.w.z. mancheforcing, (semi)balanced en altijd tenminste 4-kaart steun. Uiteraard prefereer ik mijn in Bridge World (TBW) 2012 gepubliceerde versie van steunen met 4-kaart steun. Alleen voor vaste partnerships.

W: Dat artikel in de Bridge World is het waard om gelezen te worden en ik geloof dat het panellid hierna er ook iets van heeft meegenomen in haar biedsysteem.

Hester Gast: 2 (MF)
Ik denk dat er twee wegen zijn die naar Rome leiden. De meesten zullen kiezen voor 2SA: 4 troeven mee en vraagt maat zijn hand nader te omschrijven. Een andere optie is 2. De meesten spelen dit als een willekeurig MF spel. Met mijn vaste mixed partner Bas van Roosmalen speel ik dit als een vraagbod (waarbij de hartens overigens nog niet definitief vast hoeven te staan). Afhankelijk van het antwoord kun je daarna doorvragen of het eindcontract bepalen.

W: In ieder geval een wat genuanceerder antwoord dan het obligate 2SA. Het idee om met fit en een MF-hand eerst 2 te bieden om daarna de hartens te steunen werd door Maarten Schollaardt al in het voorjaar van 2009 in IMP uitgebreid behandeld en een pleidooi voor gehouden! Heb je mij niet ooit eens verteld dat die 2 in een biedverloop als 1 – 2 ook een verhoging van de hartenkleur met een 3-kaart steun kan zijn (niet inviterend met een punt of 7, 8) en dat dat uit de koker van Joost komt? Speel je dat ook met Bas? (Als ik het fout heb, Joost, dan corrigeer je mij wel even?)

Hayo Galema: 2SA (MF)
Dick en ik spelen Flannery, 2 is openingskracht met precies een 4-kaart schoppen en 5 of meer hartens. De kracht is maximaal net onder die waarmee je een reversebieding zou doen. Voor de antwoordende hand zoals deze betekent dit dat een 1-antwoord nu een 5-kaart belooft. Openaar kan dan alsnog zijn reverse aangeven. Het kan in deze situatie ook zo zijn en dat horen we dan wel na het 2SA-bod. 2SA betekent: mancheforcing en een 4-kaart -steun, geen singletons. Openaar kan nu bieden:

 • 4: minimaal, to play
 • 3/: waardes in die kleur, overwaarde
 • 3: sterker dan 4, uitnodiging om te cuën, niks bijzonders te melden in of
 • 3S: reversebod: sterke hand met 4-kaart schoppen erbij. In dat geval gaan we een schoppencontract spelen.
 • 3SA: 15-17 gebalanceerd
 • 4X: cue, kort
 • 5X: Exclusion-Blackwood

We hebben in de laatste 2 jaar niet veel meer samen gespeeld, maar deze zat nog redelijk in het geheugen (hoop ik …).

W: Hier heeft Flannery dus een voordeel, lijkt het. Maar ik ben wel benieuwd hoe je na 1 – 2SA; 3S nu gaat vertellen dat je schoppen troef wilt hebben. (4 voor harten en 4 voor schoppen?) Met een dubbele fit en een partner met 16+ zou het zelfs 7S kunnen zijn, terwijl 7 faalt. 2SA kan dus geen singleton bevatten? En als je die wel hebt? Met 11-13/14 is dat geen probleem: splinter. Maar wat als je (veel) sterker bent? Misschien ben ik een ouwe seur, laat ik dan eindigen met je een compliment te geven voor het bieden na 2SA en dat jou en je partner rechtstreeks naar 6 zou hebben gebracht die dinsdagavond, ware het niet dat jullie toen ontbraken.

Dick Lont: 2SA (MF)
Mancheforcing-verhoging met vierkaart harten. Geen splinter, geen lange andere kleur ernaast, want daar zijn andere mancheforcing-biedingen voor. Na 2SA biedt openaar 4 met een minimum. Met overwaarde kan hij een zijkleur bieden op 3-niveau of een controle op 4-niveau.

W: Wat mooi dat jij een partner als Hayo hebt; dan volstaat een kort antwoord, want er wat verder op ingaan kan je met een gerust hart aan hem overlaten! 😊 Een vraag nog: Is de splinter ongelimiteerd? En nu een wat ander geluid

Gerrit Geertsma: 1
Bij dezen een poging tot antwoord op forum 44. Hopelijk kraak je mij niet opnieuw af. Het blijft immers een forum en niet alleen jouw interpretatie van hoe het zou moeten.
Met deze hand kun je rustig opbouwen en eerst even op laag niveau blijven. Bergen 3SA is nu niet zo mooi. Bied 1 en luister goed wat je maat doet. Nu kun je mogelijk in een hartenslem komen als er bijv. een fijne verdeling bij maat is met ruiten stop(s). Je hebt na 2/2 immers nog de vierde kleur als gereedschap om het bieden mancheforcing te maken. Mocht partner 1SA/2/2 bieden is slem nog niet snel geboden, maar bied je rustig 3 om de zaak weer mancheforcing te krijgen. Steeds maar weer luisterend naar maat. Mijn voorkeur gaat uit naar 1.

W: Asjemenou, heb ik je afgekraakt? Daar kan ik me nauwelijks iets van herinneren. Dus meteen maar even de vorige Forums erbij. Gelukkig staan die mooi in volgorde op de site. Bingo, meteen in het vorige probleem: ik noemde daar je opvatting over een bepaald bod fantasierijk, maar of ik me daarmee schuldig heb gemaakt aan afkraken? Als ik geweten had dat jij dat zo zou opvatten, had ik mijn woorden anders gekozen, iets als: ik heb bewondering voor je creatieve interpretatie, maar geef de voorkeur toch aan een andere. Bij dat soort constructies moet ik altijd denken aan het schaak¬programma Fritz (zeer sterk programma). Als ik meende een creatieve zet gedaan te hebben, kwam dat beest steevast met het volgende commentaar: Hé, je bent een gevaarlijke speler, Willem – en dan werd het even stil – om vervolgens te zeggen: voor jezelf! En als ik hem niet geloofde, strafte hij dat genadeloos af! Dan voelde ik me letterlijk afgekraakt. Door zo’n stomme machine! Geprogrammeerde humor, dat wel, maar toch! Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat mijn interpretatie alleen zaligmakend is. In de Forums verder naar achteren heb ik me naar mijn mening in mijn commentaren ‘voorbeeldig’ gedragen.

Om het goed te maken: mijn complimenten voor je verfrissende 1-bod, in plaats van het obligate 2SA/3SA. Als partner sterk is en er ook een schoppenfit is, is zelfs 7 niet ondenkbaar, waar 7 faalt. (Zie mijn nabeschouwing.) De moeilijkheid is wel hoe partner en kracht en schoppenfit moet aangeven, en als hij die fit niet heeft, maar wel kracht, hoe dan? En bij een gemiddelde hand? Een 16/17-punter bij partner of een 12/13 kan het verschil uitmaken tussen wel resp. geen slem. Als de bieding gaat: 1 – 1; 2 – 3 (vierde kleur); 3SA heb je niet veel anders dan 4, daar wees Marten in zijn antwoord ook al op. Maar is de zuidhand niet te zwak voor eerst de vierde kleur? Stom toevallig heeft de bridgekalender van vandaag (23 dec) hetzelfde biedverloop en geeft als commentaar dat je door eerst de vierde kleur te bieden en dan 4 een 15+ hand aangeeft met een driekaart harten en dat met 12-14 direct 4 moet worden geboden. Die vierde harten rechtvaardigt misschien toch wel het gebruik van de vierde kleur i.p.v. het directe 4-bod. Hopelijk heeft partner hetzelfde idee van die 15+ en past hij niet automatisch op 4 als hij er zelf 16 of meer heeft. Een mooie en handige conventie is Gazzilli, waarmee openaar in zijn tweede beurt kan vertellen dat hij sterk is (16+ of 17+). Ik heb daar al eens in een eerder forum een pleidooi voor gehouden: Na 1M – 1SA is 2 16+/17+ of 11-15/16 met echte klavers. Met 2 geeft antwoorder minstens 8 punten aan en wordt de manche gespeeld als openaar die sterke hand heeft. Hetzelfde geldt na 1 – 1. Heeft openaar die 11-15 met echte klavers, dan herbiedt hij zijn major na 2. Zou in het actuele spel de bieding zo zijn gegaan, dus 1 – 1, 2 – 2, 2, dan heb je geen slemaspiraties en neem je genoegen met 4. (3 kan niet, is inviterend). Biedt openaar echter bijv. 3, en heeft hij dus de sterke hand, dan kun je wel met 3, sterker dan 4, je slemaspiraties aangeven. Een interessant bod na zuids 2 op 2, is 2. Wat heeft openaar dan in vredesnaam? Hij heeft na 1 immers geen 3 (inviterend) en ook geen 4 (genoeg voor de manche tegenover een 6 punter) geboden!

Cor Breeuwer: 1
Een sterke? Gemiddelde? Ongebalanceerde hand bij partner? Die dingen wil je nu met deze mooie fit graag weten. Fit is direct de fit bieden zeggen velen, ik ben echter voorstander om hier rustig 1 te bieden, lekker laag en maar ff horen wat partner te vertellen heeft. Daarna ga ik eventueel het initiatief naar me toe trekken, ofwel de biedingen in alle standen forcing maken. Meest waarschijnlijke scenario gezien bovenstaande hand is dat je na 1 het antwoord van ofwel 1SA ofwel 2 krijgt.

W: zie ook mijn commentaar bij Gerrit en … Met Gazzilli hoor je direct of partner sterk is. Die conventie lijkt me net wat voor jou!

Post mortem

Z/OW AB64
HV82
65
H76
V982
T97
T4
T954
N
W        O
Z
HT73
6
HVB972
82
5
AB543
A83
AVB3
W N O Z
1
pas ??

Het panel: 3SA – 1 2SA – 3 2 – 2 1 – 2

In de probleemstelling had ik voor het gemak de noordhand in zuid geplaatst. Bovenstaand diagram was de spelverdeling op dinsdagavond 7 september, A-lijn. Van de 6 paren kwamen slechts twee in het onverliesbare 6, twee probeerden het wel, maar stopten af in 5 (+1) en twee kwamen niet verder dan de manche 4 (+2). Nabeschouwing. Het was te verwachten dat de meerderheid van het panel zou kiezen voor een conventioneel mancheforcing bod van 2SA of 3SA met hartensteun. Bij de een is dat een vierkaart, bij de ander mag drie ook. Marten en ook Hester stoppen zo’n spel liever in 2, een mancheforcing relay, om later de hartens te steunen. Tot mijn verrassing en blijdschap kozen toch ook twee panelleden voor het creatieve 1, daarmee de mogelijkheid openlatend voor een schoppen-contract. (Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, Hester, of partner overwaarde moet hebben om op jouw 2 met 2 te mogen antwoorden: reverse met vierkaart schoppen.). Een schoppen¬contract? Ja, kijk eens naar de volgende handen:

Z/OW AB64
HV82
65
H76
     N
W        O
     Z
HVT3
AB543
A8
A3

Het is een mooie 7, terwijl 7 er niet inzit! De 3SA-antwoorders kunnen de schoppenfit niet meer ontdekken, de 2SA- wel, mits 3 over 2SA geen cue voor de hartens is, maar echt en sterke reverse, zoals bij Hayo en Dick. Moeten ze nog wel even schoppen als troef overeenkomen (4?)
Maar misschien is simpel 4 van zuid in zijn tweede beurt voor Noord voldoende om op grootwild uit te gaan, immers Zuid wil tegenover zes punten al de manche spelen en noord weet van de dubbele fit in harten en schoppen. Zelfs als je 3 weghaalt en er 3 voor in de plaats zet is het een goede 7, nota bene in de 4-3 fit! Je kan na een ruitenstart tweemaal met HV troef trekken, dan AH van klaver en een klaver troeven, naar de hand met harten, troeven gehaald en op de vijfde harten verdwijnt de ruiten verliezer. (5 hartens, 4 schoppens, 2 azen, klaverheer en een klavertroever). Dan moet je wel zeker zijn van die klavertroever en er dus achter zien te komen of zuid een 3532- dan wel een 3523-verdeling heeft. (Met de laatste is er geen klavertroever en dus geen 7!) Dat kan als Noord het vraagbod 3 gebruikt en je de antwoorden 3, 3, 3 en 3SA respectievelijk de volgende betekenis geeft: geen driekaart schoppen (mogelijk xxx), 3523, 3532 en 4522.
Anton Maas geeft in Bridge van december 2007 een ander schema, omdat hij het aangeven van een zeskaart harten belangrijk(er) vindt. Het bieden gaat:

W N O Z
1
pas 1 pas 2SA
pas 3 pas 3: 3532
pas 4: cue pas 4: cue
pas 4SA: RKC 4130 pas 5: 4
pas 5: troefvrouw? pas 5SA of 6: niets ernaast
pas 7 pas pas
pas

N.B. Speel je Gazzilli, dan heeft 2SA een andere betekenis en moet je in plaats daarvan 2 bieden. Ook dan is er wel een antwoordschema dat die 3532 boven water haalt, maar dan moet je wel relays tot je beschikking hebben.

Misschien leg ik dit spel, dus met de noordhand als hierboven en de zuidhand HVT AB543 A83 A3, voor aan Maarten Schollaardt (Carel Berendregt is gestopt) voor gebruik in een biedwedstrijden in IMP. Nadeel is wel dat het spel zo niet voorkwam, natuurlijk.

Dit bericht is geplaatst in Biedforum. Bookmark de permalink.

9 reacties op Forumprobleem 44

 1. Dick Lont schreef:

  De splinter is gelimiteerd. Als de antwoordende hand echt sterk is (16+) bieden we eerst een zijkleur en steunen dan de openingskleur.

 2. Wim Ooiman schreef:

  Dank Dick, maar die zijkleur moet er dan wel zijn. 2K als mancheforcing relay en dan de hartens steunen, lijkt je dat niet wat?

  Groet,

  Wim

 3. Ep Mul schreef:

  Ik bied dit soort handen als volgt , geleerd van Nanning van Mullen :
  1Ha – 2SA = inviterend of beter met min 3 hartens mee
  Openbaar biedt nu 3 Ha = min opening ( 11-12 ) met 5 hartens
  3 Kl = gewone opening ( 13-14) met 5 hartens
  4 Ha = 6hartens
  Ieder ander bod = overwaarde en controle
  In het gegeven spel gaat het dus 1Ha-2SA-3Ru-3Sch…… en na nog wat controles en azen vraag wordt hier probleemloos 7Ha geboden.
  Ik ben voorstander van het principe een fit direct bekend te maken en niet van het eerst bieden van een eigen kleur ; het laatste leidt me te vaak tot verwarring, vooral als attente tegenstanders even mee gaan bieden/storen

 4. Dick Lont schreef:

  Probleemloos 7H Ep? Je bedoelt 6H toch? Ik zie alleen double-dummy een winnend speelplan in 7H.

 5. Ep Mul schreef:

  Sorry ! Ja ik bedoelde ( uiteraard ) 6Ha. Zit momenteel met arm in het gips en dan is een tikfout snel gemaakt. Maar dit was wel een cruciale 😀.
  Nu ik er nog eens naar kijk is 7 trouwens niet kansloos, als de troeven 2-2 zitten dan heb je genoeg communicatie om dat bij bv Rui-start te maken

 6. Wim Ooiman schreef:

  Hai Ep,
  Goed dat je toch 6 bedoelde en niet 7, want daar had ik een ‘aardig’ commentaartje op klaar liggen. Ik zal het nu gewoon aardig houden.. Na het nodige cuewerk en RKC kan noch noord, als hij het initiatief had, noch zuid als hij dat had, verantwoord naar 7 gaan. Noord weet niet van de mooie klavers van zuid, op de 4de kan zijn verliezende ruiten weg, en zuid weet niet dat noord een dubbelton ruiten heeft. Zou iemand toch 7 gokken, dan wordt dat wel gemaakt. Met de troeven 2 2 (40% kans) lukt dat direct, zoals jij ook al zei, en kun je direct claimen. Maar ook met de troeven 3-1 (50% kans), wat het geval was, kun je het maken en daar is geen dubbel dummy voor nodig, inzien dat de enige kans is dat bij de derde troef een 4 kaart klaver zit is voldoende. Na ruitenstart voor de aas trek je tweemaal troef, met de heer en dan de aas (valt de eerste keer de 10 dan de vrouw). . West heeft helaas een 3de troef. Nu de klaveren en west moet 4 keer bijlopen, dat is mooi, op tafel een ruiten weg. Nu kun je alsnog 2 ruitens in dummy troeven, omdat je met schoppentroevers naar de hand kan. Dit faalt alleen als west kort in schoppen is.
  De maakkans van dit slem is 52%, bij lange na niet de minstens 67% die nodig is om groot slem aanlokkelijker te maken dan klein slem.

 7. Joost Herweijer schreef:

  Hoi Wim,
  Zoals je vraagt: inderdaad heb ik voor steunen met een 3-kaart een apart systeem, gepubliceerd in TBW 2019. Uiteraard niet allemaal zelf bedacht. Een deel komt van Marcel Winkel, waar ik jaren geleden al op Stepbridge speelde.
  Het gaat te ver alle voordelen hierte noemen. In het oog springt onmiddellijk het uiterst belangrijke onderscheid tussen 3 of 4 kaart steun. Verder het niet meer dan eens te bieden met zwakke handen (b.v. 1SA binnen 2/1).
  Voor een meer compleet overzicht kunnen werkelijk geinteresseerden beter zelf de moeite even nemen TBW te raadplegen.
  Ik denk dat dit de beste niet algemeen bekende conventie in mijn systeem is.

 8. cor schreef:

  Bridgers zijn eigenwijs, ik vooral. Blijf erbij dat een 1 schoppen bod superieur is.

  In de laatste commentaren lijkt het erop dat ze in dit geval het direct aangeven van de fit superieur stellen vandaar.

 9. Joost Herweijer schreef:

  Beste Wim,
  Dat 2way 2/1 heb ik in TBW 2019 gepubliceerd.
  Inderdaad heeft Hester het weer van mij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.