Forumprobleem 39

door Wim Ooiman

O/Allen Zuid
Butler H96
A93
AV652
32
West Noord Oost Zuid
1 ?

Hoe reageerden de panelleden?

Joost Herweijer: Pas
In de praktijk biedt iedereen ‘gewoon’ 2. Maar dat gaat wel eens mis.
Dat “allen kwetsbaar” staat er nogal dreigend bij.
Deze keer pas ik dus maar gauw.
Technisch gezien is dat ook veel beter.
W: Ik wist niet dat ik zoveel angst kon inboezemen. Technisch misschien beter, maar tactisch? Als je weer aan de beurt bent mag je dubben of je wel 3 aan zou durven.

Cor Breeuwer: 2
Ik zou met deze hand 2 ruiten bieden, ondanks de kwetsbaarheid, zo bijzonder is de hand niet. Lichtpuntje is wel de waarschijnlijk werkende schoppenheer. Een dubbel is te overwegen, maar laat ik afvallen vanwege en geen 4 krt harten en geen echt constructieve hand en geen goede verdraagzaamheid in harten. Pas is overigens wel een goed alternatief, ik ben er echter voorstander van om te bieden als dat nog kan, maar wel met beleid. Na een mogelijk 2 schoppen bod bij partner (minstens inviterend) wil ik de hand wel opwaarderen en bied 2SA, daarna zien we wel.
W: Een dubbel? Zelfs met een 4 kaart harten bij je 5 ruitens is 2 veel beter; wat moet je trouwens als je partner met 2 op je dubbel op de proppen komt?

Hayo Galema: 2
Ja, inderdaad eens iets anders. Het is tweede hand kwetsbaar, het is een opening, maar de distributie is waardeloos. De hand is te zwak voor een 1SA-volgbod en ongeschikt voor een doublet omdat ik 2 van de 3 ongeboden kleuren niet heb. Toch moet je iets doen, omdat je openingskracht niet wilt verzwijgen. 2-Ruiten dus, what else…
Pas zou een overweging kunnen zijn in de wetenschap dat partner met een punt of 12 de bieding wel openhoudt. Maar als ie een punt of 12 heeft, dan is het ook niet erg dat ik alvast aangeef dat ik wel wat heb. Die info is dan alvast maar binnen.
W: Soms kom je ermee op de koffie, maar je wilt je ook niet de kaas van het brood laten eten, toch?

Gerrit Geertsma: 2
In eerste instantie zou ik zeggen “wat is het probleem?” je biedt 2 ruiten: 5krt ruiten en 8-15. Kwetsbaar loop je wel een risico en de kans dat je gevoelig gedoubleerd down gaat, terwijl er voor de opp’s geen manche inzit. Angst is meestal een slechte raadgever, je maat kan immers een mooie hand mee hebben en is het 3SA voor ons. Dus toch maar 2ruiten bieden.
W: Dat mag ik wel, beter iets te veel lef, dan aan doemdenken toegeven. Met 8 – 11/12 moet de kleur echter wel van beton zijn, anders wordt het risico van te worden opgeknoopt wat al te groot.

Hans van der Heijde: Pas.
2 volgen met zulke ruitens is vragen om moeilijkheden: als links een strafpas heeft loop je zomaar tegen een viercijferige minscore aan.
Bedenk ook dat het als het gaat 1 – 2 – p – p – D, links (west) makkelijker past dan in een vergelijkbare situatie waarin je 2 hebt gevolgd: gaat het een keertje contract dan is dat voor 180 en niet voor 670. Geef west xx Vxx HBTx Vxxx en hij zal passen op 2 en dat weer doen na een doublet van oost (althans, dat zou ik doen). Geef oost ABTxx Hxxx x ABx en je ligt voor minstens 500, terwijl het niks voor OW is.
Wijlen Dick Meulenbroek speelde ooit met Erik Kirchhoff, al langer geleden overleden. Erik stond erop dat een 2/-volgbod na 1/ een 6-kaart beloofde. Toen Dick met AHVB10 toch een 2-volgbod waagde, kreeg hij van Erik te horen dat hij zich aan de afspraken te houden had …
W: Zo’n doemdenker ben jij toch niet? Met een pas riskeer je overigens dat je uit je deelscore/manche gedrukt wordt, als links 2 biedt (en dat doet ie al gauw, zeker als je even hebt nagedacht). Of ben je nu zo moedig dat je 3 biedt? Partner zal niet begrijpen waarom je niet direct 2 hebt geboden.

Marten Holwerda: 2
Zelf kan ik de in ieder geval de neiging te bieden bijna nooit weerstaan, maar dat komt vooral omdat ik een hekel heb aan te moeten gaan “gokken” in balancing situaties. Na links 1NT en pas-pas kan 2R wel, maar ook dan heb je nog geen idee of dat goed is: je kunt nog steeds veel down of maat heeft hartens, maar die kon natuurlijk geen 2H bieden in directe positie. Nog veel erger is het na links 2S en twee passen: tegen behoorlijke tegenstanders is nu bieden helemaal niet veiliger dan in directe positie. Als het spel slecht zit en/of links of rechts heeft een “max” vinden die echt nog wel een dubbel en ga je nog eens 300 extra down t.o.v. 2RX. Overigens met nog steeds de kans dat maat 5 hartens heeft. Nu ik er langer over nadenk vind ik eigenlijk dat als je nu besluit te passen (wat ik dus helemaal geen onredelijke beslissing vind), je in het vervolg ook je mond moet houden: je neemt dan gewoon de gok dat je niets in de bieding te zoeken hebt, en laat de tegenpartij maar lekker zelf alles uitzoeken. Na afloop zien we dan wel of je beslissing “goed” was.
Inmiddels heb ikzelf zoals eerder gezegd allang 2 liggen, dus nog snel maar twee argumenten waarom dat op dit specifieke spel wel goed was:
1. (de meest onwaarschijnlijke): Maat had xx HVTxx Hxx xxx en we maken 4H. Daar kom je na een balance natuurlijk nooit meer in. Na direct 2 heb je een kans.
2. (de serieuze): links 1NT, rechts 3NT (of iets-3NT) en maat mag starten. Drie keer raden wat die neerlegt, en je kunt zo wel zien dat dat *nooit* goed is. Als maat ruitenboer heeft is het *altijd* goed om die nu neer te leggen, en moest het toch down op de hartens dan kun je zelf in slag 2 nog switchen en ben je vaak nog op tijd (maat zal vaak de klavers wel soort van stoppen en dan heeft de leider vaak maar 7 of 8 zonder schoppenheer af te staan).
W: Kortom de voordelen van 2 bieden vind je opwegen tegen het risico van gedoubleerd (veel) down gaan. De neiging om te bieden in plaats van te passen is vaker goed dan fout: ik verbood mijn partner in het verleden te passen, als hij met de situatie verlegen was. De diepere oorzaak van de pas was natuurlijk: bang dat bieden verkeerd zou uitpakken.

Hester Gast: Pas
Het lijkt voor de hand te liggen om met een opening met een vijf-kaart ruiten 2 te volgen. Maar toch vind ik het kwetsbaar in de butler een vrij gevaarlijke onderneming. Als partner niets heeft, zou het wel eens een zeer dure actie kunnen blijken te zijn, terwijl ik te veel in de verdediging heb om voor hen een hoge score mogelijk te maken. Ik pas dus.
W: Je speelt weer eens het angsthaasje? Iets wat voor de hand ligt is vaker goed dan fout. Als partner niets heeft, kan het duur worden, maar als hij wel iets heeft, misschien nog wel duurder!

Dick Lont: Pas
Ik had hem altijd 1 geopend, maar voor een kwetsbaar 2-volgbod vind ik dit te zwak. Je kan voor een vermogen down gaan als dit spel niet lekker zit. Als west past en partner in de vierde hand een doublet geeft bied ik 3SA, want dat contract heeft dan kansen.
W: Je bent lijkt mij alleen maar te zwak voor dit volgbod, als je partner niet veel heeft en de ruitens achter je zitten; maar dat kan ook wel andersom zijn.

Post mortem

O/Allen T
V8654
H93
A864
B53
HT2
T8
HBT95
N
W        O
Z
AV8742
B7
B74
V7
H96
A93
AV652
32

Het spel deed zich voor tijdens de Turkey Club Teams Championships (2018). Op de ene tafel paste Zuid op 1, bood West 2 en stierf het bieden uit. Toen Noord aan slag kwam met klaveraas, speelde hij harten na in plaats van ruiten: + 170 voor OW. Op de andere tafel koos Oost voor een zwakke 2 in schoppen en paste ook deze Zuid. West ‘vergat’ 2 met eentje op te hogen, waarna Noord er nog net een doubletje uit kon persen; 3 werd daardoor het eindcontract en NZ noteerden + 130. In totaal dus +300, goed voor 7 imps winst op dit kleine spel.

Het panel:
Pas – 4      2 – 4

Nabeschouwing
IMP-lezers herkennen het spel misschien: het is ontleend aan de biedwedstrijd in het oktobernummer van vorig jaar. Drie clubparen namen het daarin op tegen het kernploegpaar Berend van den Bos en Joris van Lankveld. Op dit spel pasten drie Zuids en volgde slechts 1 paar (niet het kernploegpaar) 2. Het commentaar kwam van Carel Berendregt, die het spel dus van het Turkse leende.
Ons panelresultaat is grotendeels in overeenstemming met wat ik tegen Rob Helle (uitg. IMP) zei, nadat hij mij toestemming had gegeven het spel te gebruiken voor ons FORUM, nl. dat onze meer ervaren panelleden zouden passen en de anderen zouden volgen. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat Marten niet ervaren zou zijn, misschien wel eerder het meest ervaren.
Al eerder stond In het septembernummer van IMP een interessant artikel over deze kwestie van de hand van de Zweedse international Ulf Nillson. Daarin breekt hij een lans voor het volgbod op 2-niveau op een 5-kaart als de hand van meer dan gemiddelde sterkte is, ongeacht de kwaliteit van de 5-kaart: liever zelfs een zwakke, zegt Ulf, want des temeer kans dat je partner er honneurs in mee heeft! Zijn motto is: LAAT JE NIET KAAL PLUKKEN en hij onderbouwt zijn statement met 9 steekhoudende argumenten, waaronder (citaat): de perceptie (ervaring) van het risico om opgehangen te worden staat niet in verhouding tot het aantal keren dat dit ook echt gebeurt; U.N. voegt daar nog wel aan toe dat dit uiteraard erg subjectief is, maar dat hij leeft (en sterft) bij deze filosofie.
In de biedwedstrijd was gegeven dat west 2 biedt, wat zuid natuurlijk pas aan de weet komt nadat hij geboden heeft. Drie Zuids pasten dus, waarna 1 Noord ook paste op 2 en het bieden uitstierf, terwijl de 2 andere Noords (waaronder het kernploeglid) meenden een info-doublet los te moeten laten; dat leidde tot een kansloze 3SA. Het ene paar dat wel 2 volgde kwam in een optimistische 4, voornamelijk doordat Noord over 2 3 bood: natuurlijk en geen fitbid. Berendregt vindt een doublet handiger, een zogenaamd Snapdragon-doublet, dat, volgens hem (maar zie N.B hieronder), een 5-kaart harten toont en tolerantie voor de ruitenkleur. Heeft een van ons dat doublet in zijn pakket? Ik denk het niet.
Het algemeen commentaar van Berendregt bij dit spel is kort samen te vatten als: laat je de kaas niet van het brood eten en vergeet, wat je vroeger geleerd hebt, dat voor een volgbod op 2-niveau je kleur van beton moet zijn.

N.B. Snapdragon-doublet (leeuwebekdoublet). De geleerden zijn het niet eens: Toine van Hoof zegt dat het doublet een 5 kaart in de 4de kleur is, niet sterk genoeg om direct te bieden, nadat linker tegenstander heeft geopend, partner gevolgd en rechter tegenstander een nieuwe kleur biedt. Voorbeeld: (1) 1 (2) doublet = 5-kaart schoppen, niet sterk genoeg voor 2. O.a. Frans Schiereck vindt dat ook in een biedverloop (1) 1 (2) doublet, het doublet Snap is, met zowel klaveren als harten, 45 of 54 met tolerantie voor schoppen. Partner moet nu de beste fit kiezen. De noordhand voldoet dus niet aan Frans’ definitie.

Al eerder echter stond in het septembernummer een artikel van de hand van Ulf Nillson, Zweeds international, waarin hij dieper ingaat op volgbiedingen op tweeniveau onder het motto: LAAT JE NIET KAAL PLUKKEN. De kern van het artikel is het statement dat met elke 5-kaart en een meer dan gemiddeld sterke hand gevolgd moet worden, ongeacht de kwaliteit van de vijfkaart. Een en ander wordt onderbouwd met 9 steekhoudende argumenten, o.a., (ik citeer): de perceptie (ervaring) van het risico om opgehangen te worden staat niet in verhouding tot het aantal keren dat dit ook echt gebeurt. U.N voegt er nog wel aan toe dat dit uiteraard erg subjectief is, maar dat hij leeft (en sterft) bij deze filosofie.
In de biedwedstrijd tussen 4 Nederlandse topparen, was er maar één paar dat met 2 volgde, de andere 3 pasten. Het is in overeenstemming met wat ik tegen Rob Helle (uitg. IMP) zei, nadat hij mij toestemming had gegeven het spel te gebruiken voor FORUM, nl. dat mijn meer ervaren panelleden zouden passen en de anderen zouden volgen. Die voorspelling zat er niet ver naast..
In de biedwedstrijd opende Oost dus met ! en was verder gegeven dat West 2 zou bieden (In de praktijk kan Zuid dat laatste natuurlijk niet weten op het moment dat hij aan de beurt is, maar hij moet er wel rekening mee houden, zou Ulf Nilsson zeggen..). De ene Zuid die paste (Van den Bos) zag zijn partner (Van Lankveld) na 2 een info-doublet produceren, bedoeld als een soort vóór- balancing in de vrees dat het bieden anders wel eens afgelopen zou kunnen zijn, maar door Van Lankveld niet zo opgevat, want die bood pardoes 3SA. (Dat heb je er nou van, zou U.N. zeggen, bied toch ‘gewoon’ 2 op 1 in plaats van te passen). 3SA scoorde niet. Het 2de paspaar gaf de pijp na 2 aan Maarten en kreeg nog 2 puntjes, omdat 2 wel eens down zou kunnen op een klaverintroever. Het 3de paspaar verzeilde in 4, nadat ook daar door Noord een info-doublet was losgelaten. De enige die 2 volgde was Wijma, waarna partner Brulleman over 2 3 bood.

Dit bericht is geplaatst in Biedforum. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.