Reglement reguliere competitie

Dit reglement is gewijzigd in augustus 2019.

Algemeen

 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge 2017 van de NBB.
 2. De speeltijd bedraagt gemiddeld 7,5 minuut per spel. Tijdsoverschrijdingen worden door de wedstrijdleider beoordeeld.
 3. Onachtzaamheden, zoals het spelen van verkeerde spellen, verkeerd insteken van kaarten of anderzijds onklaar maken van boards, alsmede herhaaldelijke tijdsoverschrijding, worden bestraft. Bij Paren door een halve top en bij Butler door 5 IMP in mindering te brengen. Bij elke volgende onachtzaamheid, in dezelfde zitting, kan de wedstrijdleider de straf verdubbelen.
 4. Daar waar sprake is van een paar, dan geldt dit ook voor een paar dat als een driemanschap is aangemeld.

Vervangende scores

 1. Bij de klassering in de competitiestand wordt één score niet meegeteld. Als er één of meer vervangende afwezigheidsscores zijn, dan wordt hiervan de eerste niet meegeteld. Als er geen afwezigheidsscore is, dan wordt de laagst behaalde score niet meegeteld.
 2. De wedstrijdleider kan een vervangende arbitrale wijziging toekennen.
 3. Bij de berekening van het eigen gemiddelde worden uitsluitend alleen die scores meegenomen, die door een paar in de eigen lijn en in de originele samenstelling behaald zijn. Bij de berekening van de competitiestand wordt de rang berekend op basis van het gewogen gemiddelde, waarbij de meer en minder gespeelde spellen worden verrekend.
  In de competitiestand wordt de actuele rang door het (gewogen) gemiddelde aangegeven.
  Bij afwezigheid van scores wordt het voorlopig eigen gemiddelde bij Paren 50% en bij Butler 0 IMP. Het eigen gemiddelde wordt verder aangeduid met EG.
 4. In geval van verhindering is elk paar verplicht de avondleider tijdig daarvan in kennis te stellen. Zonder tijdige kennisgeving wordt de afwezigheid van een paar bestraft.
  Bij Paren een score van het EG met een aftrekpercentage van 8%, met een maximum van 42%. Bij Butler een score van het EG met een aftrek van 20 IMP, met een maximum van -20 IMP.
 5. Indien een paar in zijn geheel niet kan spelen, dan krijgt dit paar voor die zitting een vervangende afwezigheidsscore toegewezen.
  Bij Paren: voor de eerste keer 0%, voor de tweede keer het EG -2% en maximaal 48%, voor de derde keer het EG -4% en maximaal 46%, enzovoorts.
  Bij Butler: voor de 1e keer -100 IMP, voor de tweede keer het EG -5 IMP en maximaal -5 IMP, voor de derde keer het EG -10 IMP en maximaal -10 IMP, enzovoorts.
  Voor afwezigheid wegens een clubverplichting wordt het EG toegewezen, als dat tijdig voor de zitting, aan de avondleider is gemeld.
 6. De invallersregeling geldt in de volgende twee gevallen:
  1. Bij verhindering van één van de leden van een partnership mag het spelende lid met een zelfgekozen invaller spelen, als dit tijdig aan de avondleider wordt gemeld.
  2. Een paar, dat in zijn geheel, in een hogere of een lagere lijn speelt.

  Bij Paren scoort het paar het EG, maximaal vermeerderd met 2% en maximaal verminderd met 2%. Bij Butler scoort het paar het EG, maximaal vermeerderd met 5 IMP en maximaal verminderd met 5 IMP.

 1. Spelen als een zogenaamd combipaar geldt in de volgende twee gevallen:
  1. Twee spelers, die niet een regulier partnership vormen, spelen in hun eigen competitielijn.
  2. Een paar met een speler uit een hogere en een speler uit een lagere lijn spelen in de hogere of de lagere lijn.

  Bij Paren scoort het paar het EG, maximaal vermeerderd met 2% en maximaal verminderd met 2%. Bij Butler scoort het paar het EG, maximaal vermeerderd met 5 IMP en maximaal verminderd met 5 IMP.

Klassering, Promoveren en Degraderen en Kampioenschap

 1. Een paar kan in een competitieronde niet geklasseerd worden als het niet minstens de helft van de zittingen in complete samenstelling heeft gespeeld. Tijdig gemelde afwezigheden wegens clubverplichtingen tellen daarbij niet mee. Van de overblijvende zittingen moet dan wel tenminste de helft in complete samenstelling zijn gespeeld. Niet geklasseerde paren worden, indien de indeling dat redelijkerwijs toelaat, geplaatst in de lijn, overeenkomstig hun speelsterkte. De TC heeft het recht, maar niet de plicht, om niet geklasseerde paren te laten degraderen.
 2. Verandering van partner moet tijdig bij de avondleider worden gemeld. Indien partners besluiten een volgende competitie niet samen, maar beiden met een andere partner te spelen, dan hebben beide nieuwe paren, in beginsel, het recht in die lijn geklasseerd te worden, waarin het oorspronkelijke paar zou zijn ingedeeld.
 3. Indien een regulier paar meldt, voordat een nieuwe competitieronde begint, dat het niet minstens de helft van de zittingen aanwezig kan zijn, dan kan dit paar zijn lijnklassering behouden. Deze regeling geldt gedurende maximaal één competitieronde per seizoen. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, zulks ter beoordeling van de TC.
 4. Uit elke lijn promoveren, naar beneden afgerond, een kwart van de paren, met inachtneming van de regels omtrent aanwezigheid. De TC kan van de genoemde aantallen afwijken, mits dat voor het begin van een competitieronde is aangekondigd.
 5. Uit elke lijn, naar beneden afgerond, degraderen een kwart van de paren, die als laagste in een competitieronde zijn geëindigd. De TC kan van de genoemde aantallen afwijken, mits dat voor het begin van een competitieronde is aangekondigd.
 6. Avond- of middagkampioen wordt het paar dat in alle competities van het speelseizoen in de hoogste lijn is geklasseerd en minstens 70% van alle zittingen in originele samenstelling heeft gespeeld en het hoogste aantal plaatspunten heeft verdiend.
 7. Voor elke competitie krijgen de paren in de hoogste lijn punten op basis van hun plaats in de eindstand volgens de onderstaande tabel. Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld.
  Rang Punten Rang Punten
  1 101 9 35
  2 90 10 30
  3 80 11 25
  4 70 12 20
  5 60 13 15
  6 50 14 10
  7 45 15 5
  8 40 ≥16 0

  De punten van alle competities in een seizoen worden getotaliseerd en het paar met het hoogste totaal is kampioen. Bij een gelijk totaal is het paar kampioen dat in de laatste competitie van het seizoen het hoogst is geëindigd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.