Flexibele competitie op maandag en donderdag

bclheaderOp de ledenvergadering en op de maandagmiddag en donderdagavond is het al kort uitgelegd: het bestuur stelt voor om op deze speelmomenten  over te stappen op een andere competitievorm: de flexibele competitie.

In plaats van een competitie over acht avonden / middagen wordt de ranking dan per keer bekeken. Uiteraard niet gebaseerd op de (toevallige) score van die ene avond/middag, maar gebaseerd op de persoonlijke (paren-)ranking van de afgelopen acht gespeelde keren.

Waarom?
Omdat de bridgecultuur verandert blijkt er behoefte te zijn aan meer flexibiliteit voor de leden en is dit systeem ontwikkeld. Inmiddels wordt het al op veel clubs toegepast en de NBB staat er ook achter. Want leden zijn vaker afwezig / op vakantie, willen minder gebonden zijn/minder verplichtingen, een van de paarleden is door ziekte een tijdje afwezig etc., waardoor er een onregelmatige opkomst is. Dit leidt vaak tot onevenwichtige lijnen en combitafels. En er zijn nog wel wat situaties te benoemen, zie hiervoor ook de bijlage.

Met de flexibele competitie wordt per middag/avond gekeken naar het werkelijke aantal paren dat zal komen, en deze worden evenwichtig over de lijnen verdeeld. Hun paren- en/of persoonlijke ranking bepaalt in welke lijn ze worden ingedeeld voor die avond/middag. In de praktijk zal dat betekenen dat wie ‘altijd in de bovenste helft van de A-lijn speelt dat ook zal blijven doen’ op basis van hun ranking. Maar spelers die bijv. wisselend in de B- en C-lijn spelen zullen dat niet meer voor een periode van 8 weken doen, maar misschien regelmatig in de B spelen en soms in de C, of omgekeerd.

In bijgaande presentatie-handout wordt de flexibele competitie uiteengezet. Deze geeft al antwoord op diverse vragen.

Schaduwdraaien
Zowel voor de maandagmiddag als de donderdagavond is (door Elberth Ettema, waarvoor dank!) zowel de ranking bepaald op de bestaande manier, als ‘schaduwgedraaid’ met deze flexibele manier. Klik hier voor de ranking.

Tip: links boven (knop: bcl 201…) kunt u kiezen voor de ranking van de donderdag of van de maandag, van vorig jaar of dit jaar. De knop rechts daarvan geeft de uitslag per speelmoment. Verder zijn er knoppen voor persoonlijke spelersranking en voor parenranking (deze zijn gelijk als een paar altijd samen speelt) en, last but not least, rechts vindt u de knop ‘uitleg’!

In de ranking van 2016-2017 hebben nog niet alle spelers 8 keer gespeeld, en wordt hun ranking nog deels bepaald door een gemiddelde score (score is dan cursief en onderstreept).

Door wisselingen in de competitieleiding van de maandagmiddag kostte het iets meer tijd om een en ander goed op de rit te krijgen. Mede daardoor is de informatieverstrekking wat vertraagd, waarvoor onze excuses!, en lukte het niet om tijdens de 1e competitieronde de leden voldoende te informeren en tot een besluit te komen.

Invoering per januari 2017
Het bestuur ziet in deze Flexibele competitie winst voor met name de druk bezette maandagmiddag en donderdagavond: drie goed bezette lijnen, maar ook veel wisselingen en regelmatig onevenwichtige bezetting. Daarnaast regelmatig de vraag van een paar om een ronde ‘buiten mededinging’ mee te doen. Deze competitievorm geeft de spelers flexibiliteit en biedt meer evenwicht. Uiteraard betekent dit dat, als er geen competitieronde van 8 speelavonden meer is, er een ander wedstrijdreglement zal komen. Er is geen periode van 8 weken meer, dus ook geen periodewinnaar. Uiteraard willen we wel zo nu en dan winnaars: dat kunnen bijv. de grootste stijgers in een bepaalde periode zijn. Andere clubs hebben hiervoor al oplossingen bedacht, wij gaan daar ons voordeel mee doen.

Om genoemde redenen stelt het bestuur dan ook voor om met ingang van januari 2017 over te stappen naar deze Flexibele clubcompetitie voor de maandag en de donderdag.
De rest van het seizoen wordt als flexibele clubcompetitie gespeeld en na afloop evalueren we dat met de leden.

Op donderdag 24 november en op maandag 5 december zal voorzitter Tjitske de Heij een korte toelichting geven en de spelers om instemming vragen.

Wij hopen u op deze manier een indruk te hebben gegeven van deze competitievorm. Uiteraard zijn wij van harte bereid om op vragen te reageren (vragen kunnen naar tj.deheij@gmail.com) en, desgewenst, een presentatie te verzorgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCL