Ledenvergadering

BCLlogoAlgemene Ledenvergadering van
Bridgeclub Leeuwarden (BCL) 

Datum: donderdag 29 augustus 2019
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Zalencentrum Zaal Enzo (Kalverdijkje 77C)

Klik hier voor de agenda en de bijlagen

AGENDA  

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen/ingekomen stukken
– Herdenking overledenen

3. Uitreiken van prijzen aan clubkampioenen en winnaars slemcompetitie

4. Verslag algemene ledenvergadering 29-04-2019 (bijlage 1)

5. Jaarverslag 2018-2019 (bijlage 2)

6. Financieel overzicht:
a. Financieel jaarverslag en begroting (bijlage 3, 4)
b. Verslag kascommissie en benoemen nieuw kascommissielid en reservelid
c. Vaststellen jaarrekening

7. Contributie (bijlage 5)

8. Systeemkaarten (bijlage 6 en 7)

9. Speelschema 2019-2020 (bijlage 8)

10. Externe competities district Friesland (bijlage 9)

11. Competitiereglement flexcompetitie (bijlage 10)

12. Bestuurszaken:
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Tjitske de Heij (voorzitter)
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Lont (webmaster en lid technische commissie)
c. Benoemd in het bestuur (ALV april 2019) : mevrouw Sita Reinsma (beoogd voorzitter),
de heer Elberth Ettema (Technische Commissie)
d. Bestuursverkiezing: Door het bestuur wordt voorgedragen als lid mevrouw Olga de Haan.

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering melden op
voordracht van tenminste 5 leden. Dit kan per mail of per post bij
Sjoerdje Reicher (secretaris) bcl.secretariaat@gmail.com,
of secretariaat BCL, Stateheide 14, 9257 MJ, Noardburgum.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.