Forumprobleem 40

door Wim Ooiman

Z/NZ
Butler/Paren
Zuid
V96
AB8754
HVT3
 
W N O Z
1
pas 1♠︎ 2 ?

Maakt het verschil of het Butler dan wel Paren is?
Hoe reageerden de panelleden?

Hans van der Heijde: doublet (3-kaart schoppen)
Ik speel support doublets en dus doubleer ik nu, zowel bij paren- als butlertelling. Na een eventuele 2♠︎ van partner laat ik met 3 mijn 6-kaart plus manche-interesse horen. Daar kan hij met Axxxx  xx  Bxx  Vxx op passen of 3♠︎ op bieden (geen 4? W)
Overigens hanteren mijn partner en ik de afspraak dat we met een 4-kaart schoppen en een 3-kaart harten en 8-10 punten op 1 NIET 1♠︎ bieden, maar verhogen naar 2, omdat dat het hem makkelijker maakt een of ander trial-bod te doen, mocht zijn kaart dat rechtvaardigen.
Oftewel: als mijn partner in de 8-10 range zit, biedt hij 1♠︎ met of een 5+-kaart, of met een 4-kaart EN harten die korter zijn dan een 3-kaart.
In dit spel levert dat dit op: als partner na mijn support-X 2 biedt, dan weet ik dat hij een 3-kaart harten heeft EN een 5-kaart schoppen.
W: dat lijkt me mooier dan het is, die afspraak, want niet omkeerbaar: als partner 1♠︎ biedt over 1 en over het supportdoublet 2, kan hij ook iets hebben als Axxx xx Vxx xxxx, in plaats van die 5 kaart schoppen met een 3 kaart harten en 8-10. Natuurlijk kun je er verdere afspraken over maken, maar daar zit jouw partner niet op te wachten, geloof ik. Trouwens, in het algemeen weten veel paren die supportdoublets spelen nauwelijks hoe het daarna verder moet.(zie ook mijn nabeschouwing)

Dick Lont: 3 (doublet)
In ons systeem heeft partner een vijfkaart schoppen en met overwaarde mag hij van mij de manche wel bieden. Met een willekeurige andere partner geef ik een support doublet, omdat we nog moeten uitzoeken wat de troefkleur wordt. Hopelijk past partner daar niet op, want mijn hand is niet zo geschikt om te verdedigen.
W: Die 5-kaart houdt verband met het feit dat jullie Flannery spelen (zie bij Hayo Galema)

Marten Holwerda: doublet (3-kaart schoppen)
Doublet, support. Lijkt mij automatisch met zulke goede schoppens. Niet dubbelen ontkent bij mij zo ongeveer een driekaart. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk met 432 van schoppen, maar als ik nu niet dubbel zal maat later nooit meer zo’n goede fit geloven, hoogstens honneur-dubbel. Paren of butler maakt niet uit, alleen twijfel ik wel of ik in de butler na 2♠︎ bij maat nog wat moet doen. Maat heeft dan bijna altijd 5 schoppens, omdat met slechts 4 hij of 4 ruitens kan laten horen, of de dubbelton harten. (Enige probleem is als hij echt iets heel engs heeft als een 4135 ofzo). In de paren ga ik simpelweg voor plus en pas dus op 2♠︎. Als de buren nog een keertje balancen bied ik nog wel op 3-niveau. 3 denk ik, 3 zou misschien nog wel een 3550 kunnen zijn.
In de butler doe ik ook met passende tegenstanders nog wel wat, maar dan lijkt 3 me beter dan 3. Dat is immers de kleur waar ik “hulp” van partner nodig heb, en een poging om nog in 5 te komen lijkt me onmogelijk dus maat zal het wel snappen als manchepoging.
Ik zie 3 mogelijke biedingen: support doublet, 2 en 2. Alle drie geven ze bruikbare informatie. Met de tweede en derde optie mis je snel een 5/3-fit in schoppen als partner niet zo sterk is.

Gerrit Geertsma: doublet (3-kaart schoppen)
Mijn voorkeur gaat in deze situatie uit naar een support doublet. Als partner een 5-kaart of langer in schoppen heeft zijn we uit de problemen qua bieden. Partner geeft nu zijn kracht aan door 2/3/4♠︎ te bieden of kan nog slemaspiraties laten zien.
Heeft partner echter een 4-kaart schoppen dan ontstaan er weer andere opties waarbij je meteen de ruitenfit vindt of je kunt alsnog je 6-kaart harten bieden.
Geen verschil tussen butler en paren qua bieden.
W: voortschrijdend inzicht? Aan tafel had je voorkeur voor 2, zij het met een iets andere verdeling.

Hester Gast: doublet (support)
Ik speel met vrijwel iedereen support doubletten, dus ervan uitgaande dat ik dit heb afgesproken, geef ik een doublet, aangevend een 3-kaart schoppen. Het maakt voor mij dan niet uit of het paren of viertallen is.
Als ik dat niet speel, dan bied ik 2. Wederom in zowel paren als viertallen.

Hayo Galema: doublet (support)
In alle gevallen ga ik een support doublet geven, daarmee een driekaart schoppen tonend. Voordeel is dat partner in ieder geval wat gaat doen. Hij zal in deze kwetsbaarheid niet snel passen als hij goede klaveren heeft. Wij spelen tegenwoordig Flannery. Die conventie betekent dat zuid hier geen hand kan hebben met 5 of meer hartens en een vierkaart schoppen (opening 2), tenzij hij een goede reverse heeft. Consequentie is dat de 1♠︎ van noord hier een 5-kaart aangeeft. Dat zou hier heel goed uitkomen! Maar ik moet natuurlijk reageren op een 4+-schoppenlengte…..
Een support doublet dus. Geen verschil in paren of viertallen. Na een 2♠︎-bod van partner, dat een zwakke hand aangeeft en geen extra lengte, is een pas heel verleidelijk. Ga ik in paren doen, in butler ga ik nog 3 bieden. Na een ander bod van partner, geeft hij extra schoppenlengte mee aan, ga ik 4♠︎ bieden. Kortom: doet hij een ander bod dan 2♠︎, dan gaan we op zoek naar de beste manche.
W: In een eerder probleem is Flannery al eens uitgebreid aan de orde geweest: Met 5 hartens en een 4-kaart schoppen en 11-15 wordt 2 geopend, omdat na een 1-opening rebidproblemen kunnen ontstaan, b.v. 1 met ABxx  HV10xx  Hxx  x en partner antwoordt 1SA. 2 zou nu een reverse-(16+)bod zijn. Overigens zijn er wel andere methodes dan Flannery om dat rebidprobleem uit de weg te gaan ( b.v. 1 – 1 = GEEN 4-kaart schoppen!)
N.B. Ik neem aan dat je op 2 van partner ook past en dat 2 een 5-kaart met zwakke hand is.

Cor Breeuwer: doublet (support)
Partner 1♠︎? Minstens een 4-kaart, maar vaak gewoon een 5+-kaart. Je hebt dan introefwaarde aan de korte kant. Oost, in de mangel, dus zijn 2 mag je niet voor gek verklaren. Of je echt iets over hebt weet je eigenlijk nog niet. De discussie zal bestaan uit het bod van 2 (het is tenslotte een 6-kaart) of 2♠︎ (vanwege vaak 5+-kaart en introefwaarde aan de korte kant) een ander bod kan ook wel eens van pas komen maar dan moet je er wel afspraken over hebben: zoiets als nieuwe kleur forcing ook in competitie of support doublet. In dit geval zal ik kiezen voor een support doublet, wat een 3-kaart schoppen belooft. Mocht mijn partner

  • 2♠︎ bieden, dan doe ik nog een invite middels een short suit trial van 3
  • 2 bieden, dan een invite met een support vraag in de schoppen (via ♠︎-2SA-3 vraagt bij ons steun in schoppen)
  • komt er 2SA dan bied ik zowel butler als paren 3
  • komt er 2, dan pas ik

W: Je hebt er behoorlijk werk van gemaakt. Na 2♠︎ van partner zou ik, zeker in paren, geen trial meer doen, maar passen: partner kan erg zwak zijn. 3 lijkt me vragen om moeilijkheden: jij zegt een short suit trial? Moet partner nu met ABxxx  xx  Bxx  xxx  4♠︎ bieden? Je hebt veel informatie weggegeven en een schoppenstart ligt voor de hand. Maar je hebt gelijk: Dick kennende zal hij met die hand geen 4 maar 3♠︎ bieden en jij uit je bol gaan als het toch (miraculeus) 4♠︎ blijkt te zijn😊. Die trial in schoppen begrijp ik niet zo goed, partner heeft toch al schoppen geboden? In het algemeen is 2♠︎ na 1-2 kennelijk de inleiding tot een steunvraag in een kleur bij jullie, want je laat partner verplicht 2SA bieden, waarna de vraag komt naar steun (in schoppen met 3). Dat begrijp ik. Maar, als ik je goed begrijp, speel je ook short suit trials. Als je dus na 1-2 een short suit trial in schoppen wilt doen, kan dat niet met 2♠︎. Hoe dan wel? Ooit speelde ik ook zowel short als long suit trials door elkaar, maar dat beviel me niet en ik ben overgestapt op help suit trials.

Joost Herweijer: 2
Nee, dat maakt geen verschil.
W: En jij hebt er bijna geen werk van gehad. Misschien speel je geen support doublet? Dan ben je overigens in het goede gezelschap van Maarten Schollaardt (onze biedtheoreticus) Zie ook de nabeschouwing.

Post mortem
Het probleem is ontleend aan een spel dat ik samen met Gerrit (Geertsma) op een donderdagavond speelde. Dat spel zag er iets anders uit, maar het probleem is hetzelfde: hoe ga je verder na een support doublet? Het donderdagavondspel zag er zo uit:

N/NZT973
96
AH75
A84
 
AB62
VT4
T84
T97
N
W        O
Z
H4
H7
V932
VB652
 V96
AB8754
B6
H3
 

Als ik het probleem zo had gegeven, was er slechts 1 alternatief (2) geweest voor het support doublet, vandaar dat ik het iets veranderd had. De essentie blijft echter gelijk en ook op bovenstaand spel zou het resultaat van het panel hetzelfde zijn als hieronder voor het probleem.

Overigens gingen wij op dit spel hopeloos het schip in toen we in 4 verzeilden, iets wat vaker voorkomt als beide handen 11-punters zijn en er geen gereedschap is om de handen te limiteren. Het halve veld lukte het evenmin om uit de manche te blijven. Die 11-puntertjes toch!

Het panel:
Doublet (support): 7,  2: 1
Bijna een unaniem panel met support doublet (3-kaart schoppen) na het biedverloop

WNOZ
1
pas1♠︎2?

Nabeschouwing
Heel veel, wat men noemt, goede spelers spelen hier zonder aarzelen een support doublet (redelijke 3-kaart schoppen mee) omdat ze de mogelijke 5-3-fit in schoppen willen vastleggen. Zo ook het panel, bijna unaniem. Zelf had ik na dat slechte resultaat mijn twijfels, vooral omdat er meestal geen afspraken zijn over het vervolg van de bieding. Wat moet noord in vredesnaam doen na het support doublet met zijn inviterende hand? Gerrit bood 3, waarmee de hand niet wordt gelimiteerd, maar wat anders? En wat moet zuid hierop doen? 3 ligt voor de hand, maar moet noord daar de vierde op geven? Er zijn niet zo veel paren, ook goede, die gedegen afspraken hebben over het vervolg na een support doublet. En is dat doublet nou eigenlijk wel nodig als het te complex wordt?

In twee IMPen van vorig jaar besteedt Maarten Schollaardt, Nederlands bridge­theoreticus, aandacht aan deze materie, in samenhang met hoe je zou kunnen bieden in competitie (forcing of niet forcing als je een nieuwe kleur biedt?) En dan ruilt MS het support doublet in voor een natuurlijk informatiedoublet, iets wat hem zelf uitstekend bevalt en hij kan het weten, want hij speelde zelf aanvankelijk ook support doublets. Hoe werkt een en ander?

Er zijn wat regeltjes:

Als wij openen en de tweede hand volgt, dan is elke nieuwe kleur (ronde) forcing. (Uitzonderingen van zwakke sprongbiedingen daargelaten.) MS vindt dit de beste methode om manche- en slemonderzoek te vergemakkelijken.

In de vierde hand tegen een volgbod aanlopen of als zowel de tweede als de vierde hand mee gaat bieden is andere koek. MS pleit ervoor een nieuwe kleur nu als NON forcing te spelen en het doublet als natuurlijk informatiedoublet, geen kleurtje te bieden, partner, of: een sterke hand, die na partners antwoord weer zal gaan bieden. Met een forcing hand begin je dus met doublet en dat doublet is niet langer een supportdoublet (hoewel het wel vaak een driekaart in partners kleur zal hebben). Om MS te citeren:

‘Zonder steundoubletten is prima te leven. Sterker nog, het is makkelijker. Er zijn namelijk twee problemen die je niet hoeft op te lossen als je geen supportdoubletten speelt. Het eerste is: hoe reageer je op partners support doublet als je maar één vierkaart hoog hebt. Welke biedingen zijn zwak, hoe inviteer je en hoe vind je uit in welke manche je moet spelen? Dit probleem is natuurlijk wel op te lossen met afspraken, maar verrassend weinig paren hebben dit helemaal goed dichtgetimmerd.’

Als je het bovenstaande onderschrijft is het probleem van die donderdagavond niet zo moeilijk meer: 2 (non forcing). Noord hoeft niet te passen, natuurlijk, 3 geeft de invite mooi aan.

In het probleem had zuid een betere hand: V97 AB8754 HV103 – Je zou hier kunnen doubleren, niet als support bedoeld (toevallig wel een 3-kaart schoppen), maar informatief en/of een sterke hand. Als partner 2 biedt, kun je met 3 (niet forcing) je interesse tonen en op 2 pas je, evenals op 2?

Nog even dit: als partner volgt is een nieuwe kleur van jou non forcing met de uitzondering dat als partner op 2-niveau volgt, een nieuwe kleur op 3-niveau wel forcing is: v.b. (1) 2 (pas) 3/ = forcing. Maar: (1) 1 (pas) 2 is niet forcing, 5+-kaart, minder dan 3 schoppens.

Wie meer wil weten over forcing of niet forcing en een natuurlijk informatiedoublet in plaats van een supportdoublet, kan zijn/haar licht opsteken met de IMP-nummers van september (no 6) en oktober (no 7) van vorig jaar.

Dit bericht is geplaatst in Biedforum. Bookmark de permalink.

6 reacties op Forumprobleem 40

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.