Stand stepcompetitie donderdagmiddag


20210520-BCLstand

  • De ranglijst is opgemaakt op grond van de laatste 8 speelmiddagen. Na elke nieuwe speelmiddag vervalt de oudste.
  • In de ranglijst zijn alleen de paren opgenomen die aan minstens de helft van de toernooien hebben deelgenomen. In de kolom met ‘#’ staat het aantal toernooien vermeld dat een paar heeft gespeeld.
  • In de ranglijst wordt geen rekening gehouden met combinaties van paren. Elk uniek paar is apart vermeld.